30. September 1895

”Etatsrådens Stiftelse” på Dagmarteatret.

Om Aftenen var jeg med Preben henne at se Etatsrådens Stiftelse. Man kan ikke nægte, at det jo er med meget Humør og Vid at Overretssagfører Edgar Høyer i dette Stykke revser den gamle Generations Bornerthed og Mangel på Forståelse overfor Rørelserne hos de Unge.

Forfatteren Edgar Høyer (1859-1942). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti