30. September 1901

Forskelligt fra teaterverdenen.

Fru Tobiesen fortalte mig, at Einar Christiansen ville gå af fra sin Stilling som Direktør ved det Kgl. Teater og at man havde tilbudt pladsen til hendes Broder, Obert Rist, der havde afslået det, da han ikke ville være under Danneskjold. Så havde man henvendt sig til Otto Benzon, det sidste lyder mærkeligt. Vi havde logeaften i Dagmarteatret om Aftenen, i hvilken Anledning jeg havde Graae og Haffner til Middag. Bagefter kørte vi hen i Helgolandsgade at hente Graaes Niece, Gustav Graaes Datter, der var i Besøg hos Fru Pilegaard. Sidstnævnte var døvere endnu end sidst jeg var hos hende, hun havde Besøg af sin Svigerinde Christiane, der bo i samme hus og samme Etage som hende. Vi havde Lad os skilles ad og Stykket lod til at more Logens Medlemmer.

Forfatteren, skuespilleren og teaterdirektøren Einar Christiansen (1861-1939). Fotografi af J. Petersen & Søn cirka 1900. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti