31. August 1896

”Professor Crampton” på Dagmarteatret.

Jeg kørte en Tur med Moder ud til Runddelen, hvorefter vi spadserede gennem Frederiksberg Have og Søndermarken. Om Aftenen så jeg på Dagmarteatret Professor Crampton. Hvad der mest glædede mig ved denne Forestilling var [at] se Schyberg som Elskeren. Han har, hvad der er nægtet så mange af vore yngre Skuespillere: Ungdommelighed, Friskhed og Umiddelbarhed.

Skuespilleren Robert Schyberg (1872-1946) i Professor Crampton på Dagmarteatret. Fotografi 1896. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti