4. December 1936

Wallis Simpson og den engelske konge.

Mon nogensinde i Verden en Kvinde er blevet så meget omtalt som Mrs. Simpson? I alle Verdensdele beskæftiger Pressen sig med Spørgsmålet, om hun bliver gift med Kongen af England, alt andet glemmes, om det så er de blodige Begivenheder i Spanien, der behandles i korte Træk og uden de store fede Overskrifter, der benyttes til alt hvad der vedrører den amerikanske Frue. Og Mennesker, ligegyldig af hvad Samfundsklasse, interesserer sig mere for Mrs. Simpson end for noget andet; ved et Middagsselskab inde i København forleden havde Værtinden ved hver Kuvert lagt en Seddel, hvorpå der stod: ”Der må ikke tales om Fru Simpson i Aften! Det bunder vist alt sammen i Menneskehede[n]s store Sans for Sladder og Skandaler! Mærkeligt at dette skulle hænde i England, hvor der hersker det stiltiende Valgsprog: ”Alt er tilladt undtagen Skandale”. 

Mrs. Wallis Simpson (1896-1986), senere hertuginde af Windsor. Fotografi af May Ray 1935. Privateje.

Årti