4. Januar 1912

”Den kære Familie” på Det Kongelige Teater.

Til Middag kom die gute Wimpffen og Annie Scavenius. Med sidstnævnte samt Hans og Sophy var jeg henne at se Den kære Familie, der har holdt sig mærkværdig frisk siden halvfemserne og som vil vedblive at virke, da der rimeligvis længe vil vedblive at eksistere sådanne Mennesker som de, der er skildrede i Stykket.
 

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti