4. Januar 1938

Til nytårskur på Christiansborg Slot.

Kørte op til Kuren på Christiansborg. Fik talt med mange i Forgemakkerne, særlig glædede det mig at gense Grev Joachim Moltke, der naturligvis vidste, at jeg deltog i Bibeltingene, da han selv er i den øverste Ledelse, han vidste også, at jeg var Ven med Bartholdy. Flere af de yngste Lensgrever kom hen og præsenterede sig for mig, blandt andre den pæne Blücher og den historisk interesserede Schulin. Da jeg er den ældste og fornemste Lensgreve, gik jeg i Spidsen for Kavalkaden ind til Kongen, lige efter mig fulgte Chr. Rantzau og Julius Wedell. Kongen modtog mig med højlydt at bebrejde mig, at jeg afsondrede mig, trak mig ud af mine offentlige Hverv: ”Du skal tage Dig sammen, Du må tage et Tag i Dig selv.” Kronprinsen, der stod ved Siden af sin Fader, spurgte naturligvis til Preben.

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti