4. Juni 1929

Frits Ahlefeldt-Laurvig anmodes om at overtage Dagmarteatret.

Henvendelse fra Skuespillerne på Dagmarteatret med Anmodning til mig om at redde Teatret. Fra forskellige Sider er Anmodningerne kommet først fra Holger Rørdam, nu senest fra Fru Olivia Norrie. Det er vist en Hvepserede, som man ikke skal stikke sin Hånd ned i, så meget mere, som de pågældende naivt meddeler mig, at jeg er det eneste Menneske i Kongeriget, der kan redde det hele! Jeg må vist hellere holde mig til Odense Teater, det kan jeg overskue.

Dagmarteatret. Fotografi 1883. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti