4. November 1916

”Moders Venner” på Folketeatret.

Jeg har hele min Åndsnærværelse behov, særlig ved Måltiderne for at holde det gående og hindre at Moders latente Irritation mod Frøken Blumer kommer til Udbrud. Frøken Blumer tier bumstille til alle Moders Udfald mod Tyskerne og deres Krigsførelse. Det er egentlig ikke rigtigt af Moder, da hun har forbudt Frøken Blumer at forsvare Tyskerne, og det sker hovedsagelig for at tirre hende. Jeg ville hellere være Madam på et offentligt Latrin end Selskabsdame. Vi så alle 3 i Folketeatret Einar Christiansens Moders Venner, der foregår nede på grænsen mellem Nørre- og Sønderjylland nu under Krigen og virker stærkest ved sin forfærdelige Baggrund.

Moders Venner på Folketeatret. Fotografi 1916. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti