5. Februar 1892

Skuespillerfamilien Wiehe.

Søgte W. Leth i hans nye Lejlighed i Nørre Voldgade, jeg opdagede at Jacques Wiehe bor i Huset ved Siden af. Hvor jeg dog gerne vilde gøre hans og hans Broders Bekendtskab, men det skal nok ske i Løbet af denne Vinter, jeg plejer gerne i god Tid sagt, at opnå det som jeg har sat mig for. Jeg vil imødekomme Reumerts Opfordring til at besøge ham, derigennem kan jeg så muligvis gøre Wiehernes Bekendtskab, thi jeg vil gøre det, det skal fra nu af være min Tragten. 

Skuespilleren Jacques Wiehe (1860-1910). Udateret Fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Sted
Årti