6. Januar 1918

”Det sorte Får” på Det Ny Teater.

Aflagde et hyggeligt Besøg hos min gode Veninde Komtesse Lerche, der havde haft en højst ubehagelig Rejse fra Langeland hertil iforgårs. Om Aftenen så jeg på Det Ny Teater den store Succes, Svend Rindoms Det sorte Får. Forfatteren har en sikker Sans for Aktualiteten. I hans forrige Stykke var Verdenskrigen Bagrund, her er det Børsjobberiet og Klausulbruddene fra 1916, der må holde for. Publikum kan forstå hver Replik, Personerne er gennemsigtige som Vand og hele Stykket er en Negation af Goethes Fordring om Kunsten for Kunstens egen Skyld. Endog Kongen må holde for i Stykket.

Skuespillerne Rasmus Christiansen (1885-1964) og Johannes Meyer (1884-1972) i Det sorte Faar på Det Ny Teater. Fotografi 1917. Teatermuseet i Hofteatret

Emne
Årti