6. Januar 1931

Situationen ved Odense Teater.

Var oppe hos Starck, der bebrejdede mig, at jeg spærrede mig inde på Lundsgaard og kælede for min Sorg. Thorvald Larsen var da blevet genengageret for næste Sæson, Bestyrelsen havde dog stillet som Betingelse, at han sørgede for nogle smukkere og yngre Damer til Elskerinderollerne. Starck fortalte, at det var kendt over hele Odense, at den unge Lunau var en af vore. Det var bidende koldt på Hjemturen, Vinduerne i Automobilet frøs helt til.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti