6. Juni 1920

Minder om billedhuggeren Theobald Stein.

Fru Hansen kom ud i Døren at hilse på mig, hun og Manden havde haft megen Glæde af Festen for Skovriderens Søster, Billedhugger Steins Enke, der blev 80. Stein selv husker jeg så godt fra Sommeren 1881, da han var herovre at udføre Æresstøtten, der blev givet i Anledningen af Bedstefaders og Grandmamas 25 Års Jubilæum, jeg ser endnu hans løvemanke og hans grå lidt stikkende Øjne, jeg husker også en Rotur med de tvende unge Billedhuggere, der var med ham, vi lå stille udfor Ekhofbanken og råbte på Ekhof, vi roede alle mod Floraøen, og de sang Der er et yndigt Land.

Billedhuggeren Theobald Stein (1829-1901). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti