7. April 1911

”Genboerne” på Det Kongelige Teater.

Var til Møde hos Grosserer Boas i Hvile- og Rekreationshjemmet og derfra hen at se [at se] Genboerne. Det var de unge, der havde overtaget Rollerne, af de gamle var kun Olaf Poulsen tilbage som Løjtnant Buddinge. I Mellemakten havde jeg en interessant Samtale med Oberst Rist.

Skuespilleren Olaf Poulsen (1849-1923) i Genboerne på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti