7. December 1941

”Planken ud” på Betty Nansen Teatret.

Skrev et langt Brev til Fru Betty Nansen for at udtrykke min Beundring for Udførelsen af Planken ud. Karl Gustav sagde så pænt til mig forleden: ”Fru Nansen ville blive så glad, dersom Du ville skrive til hende i Anledning af Planken ud, hun ville blive endnu gladere, ifald Du ville besøge hende, men Du vil ikke så gerne aflægge Besøg.” Sendte Karl Gustav Udklip af de store Provinsblade, der ganske anderledes forstår at skatte Fru Nansens Virksomhed end Hovedstadsbladene… Bartholdy var bedrøvet over Englands Krigserklæring til Finland; han sagde meget rigtigt, at han var overbevist om, at ikke alene den hæderlige Del af Englænderne, men alle Albions Sønner var bedrøvede over den Krigserklæring.

Skuespillerne Henrik Bentzon (1895-1971) og Betty Nansen (1873-1943) i Planken ud på Betty Nansen Teatret. Fotografi 1941. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti