7. Januar 1902

Arbejdsforholdene på Det Kongelige Teater.

På Vejen til Ministeriet mødte jeg Professor Rosenfeld, med hvem jeg fulgte til Kongens Nytorv. Han beklagede sig over Forholdene ved Operaen, de indstuderede altid kun en Opera ad Gangen, derved trættedes Stemmerne. Således var det gået med Frøken Krarup-Hansen, der havde overanstrengt Stemmen ved Prøverne på Valkyrien og nu ikke kan synge i en hel Måned. I den Anledning er Frk. Gulbranson indforskrevet fra Berlin.

Operasangerinden Johanne Krarup-Hansen (1870-1958) i Valkyrien på Det Kongelige Teater. Fotografi 1902. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti