7. Marts 1914

”Den sidste Gæst” på Det Ny Teater.

Havde megen Glæde af Matinéen på Det Ny Teater, hvor jeg endelig fik Geromes Den sidste Gæst at se. Den Tanke at en Mand ved sin Påvirkning overfor Mennesker, hos hvem det slette har overskygget det gode, kan få det gode frem for Lyset og få det til at trænge det mindre gode tilbage er da egentlig grebet ud af Livet, og Albrecht Schmidt havde derfor ganske Ret i at fremstille Gæsten som et Menneske, noget i Michael Wiehes Lignelse, og ikke som i Christiania, hvor Skuespilleren havde fremstillet ham med Christusmaske. Det sidste fortaltes mig af Dithmers ved Siden af hvem jeg sad. Det hele talte til mit Hjerte og blev den bedste Del af mit Københavnsophold.

Skuespilleren og teaterdirektøren Albrecht Schmidt (1870-1945). Fotografi cirka 1900. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti