7. September 1925

Situationen i det fransk-tyske grænseland.

Interessant Brev fra Preben fra Strasbourg; som Diplomat bruger han sine Øjne godt, efter hans Opfattelse undertrykker Franskmændene Befolkningen ganske som Preusserne gjorde det inden 1914. I gamle Dage lærte Forældrene deres Børn fransk i Hjemmene, nu lærer de dem tysk, begge Dele på Grund af Forfølgelserne; særlig Kirken er Genstand for Undertrykkelse. Da jeg i sin Tid var i Strasbourg hørte jeg ikke et eneste fransk Ord, nu hører man kun fransk, skriver Preben, Han siger det samme som Viggo Jarl, at det overvundne Tyskland er præget af Velstand, det sejrrige Frankrig gør det modsatte Indtryk.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti