8. Oktober 1928

Til audiens hos kong Christian 10.

Der var mange Audienssøgende, da det var en Måned siden Hans Majestæt sidst havde givet Audiens. Talte med den nye kommanderende General, Nyholm, med den afgangne Amtmand Axel Bille Brahe, der sagde, at jeg godt kunne læse i hans Faders såre interessante Breve, der var nedlagte i Fyns Landsarkiv, derefter talte jeg i det inderste Gemak med Chefen for Garden, Vilh. Wedell, der skulle præsentere tre nye Sekondløjtnanter, derinde stod også Christoffer Nyrop, hans Kone holdt ham under Armen og slap ham ikke, da den berømte Mand er næsten blind. En Behagelighed medfører min høje Rang, at jeg ved Audienserne aldrig kommer til at vente men springer forbi alle dem, der er arriverede før mig, jeg kom da ind til Kongen efter General Nyholm. Kongen tog venligt mod anden Del af ”Generalen”, som jeg bragte ham og roste første Del. Atter denne Gang kom jeg til at sige noget, som jeg mærkede fremkaldte et Øjebliks Irritation hos Kongen, han spurgte: ”Nå hvordan gå det med dit Humør?” Dertil svarede jeg uden at tænke nærmere over det, at det gik godt skønt det i vore Dage ikke var nogen Behagelighed at være Lensgreve. Kongen har den samme Lyst som Moderen til at give sig en air af ældre Værdighed, han blev i dag ved at tale om, at han følte Alderen meget, til sidst sagde han i en bebrejdende Tone, at det var en Skam jeg aldrig kom op til ham, Preben og jeg var de eneste overlevende af hans Venner fra de unge År, det må være levende Fantasi.

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti