9. April 1940

Nazityskland besætter Danmark.

Da jeg ringede imorges fra Sengen, kom Henrik meget alarmeret ind og meddelte mig, at Tyskerne havde besat Danmark, og at man så tysk Militær på Gaderne. Henrik havde set Masser af tyske Flyvere flyve ganske lavt, henover København, naturligvis mod Nord til den norske Kyst for at angribe Englænderne, som ved deres Neutralitetsbrud med Norge er Skyld i det hele. Jeg fik sendende den Proklamation, som den tyske Kommandant havde spredt i København, Tyskerne vil, skriver han, beskytte Danmark mod England, og han maner alle til Ro, den mindste Uro vil blive dæmpet med Strenghed. Ved Frokosten herskede der en heftig Bevægelse blandt Gæsterne, Kongens og Staunings farefulde Proklamation cirkulerede, den var holdt i en værdig Tone, det siges i Proklamationen, at man først har protesteret. Det danske Militær skal samvirke med det tyske, det vil sige, at såfremt Englænderne angriber os, skal vi sammen med Tyskerne kæmpe med dem. Det værste ved det hele er dog: Slipper Tyskerne nogensinde sit Bytte. Der skal være roligt i Byen, kun nogen Sammenstimlen på hine Steder. Ved Amalienborg havde der været nogen Uro, da tyske Soldater havde hidført en Sporvogn og væltet den for at spærre for Demonstranterne, men hvad bliver det næste? Forsøgte at få Ro i Sindet ved at arbejde på Storkansleren, ej det lykkedes. Var ude at lykønske Albrecht Schmidt til hans 70 Års Fødselsdag, han modtog mig med megen Hjertelighed, både han og hans pæne Kone, Frk. Albak var dybt rystede over Begivenhederne, de skulle have haft Fest i Dagens Anledning men havde naturligvis nu aflyst den. Var henne på Hagerups Forlag og tale om Meddelelserne til Boghandlerne om første Bind af Storkansleren, jeg fik meget at vide af både Hagerup og Santhau om Begivenhederne, Fagforeningerne er blevne lukkede, og deres Penge beslaglagte, alle Bladene er komne under Censur, må kun meddele, hvad der kommer fra Ritzau altså fra Tyskland. Fru Kastellet vejer Hagekorsflaget, og de tyske Soldater er indkvarterede i vore Kaserner. Var nede i Svaneapoteket og gøre nogle Indkøb og talte med Otterstrøm, der knap kunne få Ordene frem for Beklagelse. Han blev ved at gentage: Vores stakkels Gamle Konge, for hvordan vil han komme sig det med hans svage Hjerte; Kronprinsessen havde fået Cha og er nu blevet ført til en Fødeklinik, skønt Fødslen først ventedes i Maj. Hans stod i Forhallen, da jeg kom hjem, han sagde meget rigtigt, at det uhyggeligste ved det hele er, at de danske Soldater måske kommer til at slås sammen med de Tyske imod Englænderne og Franskmændene, han tænkte allerede sin Søn og Svigersøn i den Situation.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti