9. August 1910

Besøg på Lundsgaard.

Gruer ved Tanken om at jeg fra i morgen skal have Gæster lige til September, forhåbentlig bliver der en Dags Tids Pusterum mellem Emil Holms og Paul Reimers Besøg. Dirrede af Nervøsitet. Gik op i Storskovsmarken at se til Hvedehøsten og var nede i Materialstalden, hvor jeg længe talte med Viktor og var meget indtaget i ham. Mon det skal lykkes mig at få Fingre i ham?

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti