9. December 1941

Betty Nansen Teatret og krigssituationen.
 

Kom et langt Stykke frem i Storkansleren, nød rigtig det Arbejde, ligesom de andre Dage. Medens jeg hvilede efter Spadsereturen, kom Karl Gustav for på Fru Betty Nansens Vegne, at takke for min Hjælp til Teatrets Drift. Han sagde at hun var blevet et helt andet Menneske efter Modtagelsen af mit Brev, før det var hun nedsunket i dump Håbløshed, nu var al den gamle Energi kommet tilbage; hun havde grædt af Glæde og Rørelse over mit Brev, også Karl Gustav var rørt, da han berettede om Samtalen med Fru Nansen. Karl Gustav smilede lidt over den gamle Kones heftige Kærlighed til Henrik Bentzon. Karl Gustav så med Ængstelse på Fremtiden, talte om en fra tysk Side planlagt Udjagelse af de danske Jøder, og om en dansk Hær sendt til Østfronten, i så Fald ville Kongen abdicere, og Danmark ville få en Statholder som Quisling i Norge; Karl Gustav er meget antitysk. Krigen begynder godt for Japanerne, der have sænket to store engelske Krigsskibe.

Skuespillerinden og teaterdirektøren Betty Nansen (1873-1943) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti