9. Januar 1920

”Den store Svindel” på Betty Nansen Teatret.

Havde en meget interessant Aften i Betty Nansen Teatret, hvor det nye Stykke Den store Svindel blev opført. Aldrig har jeg vel nogensinde på Scenen stået Krigen så nær som i dette Stykke, men der er dog noget i Goethes Advarsel til unge Forfattere: ”Vogter Eder for Aktualiteten!” Talte i Mellemakten med Professor Bähring, der fortalte mig noget om Stykkets Antecedentia. Hovedpersonen er naturligvis synonym med Dr. Nicolai.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti