Fondsstøtte

Dette projekt var ikke blevet realiseret uden generøs støtte fra følgende fonde:

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

 

William Demant Fonden

Lemwigh-Müller Fonden

Lasson Andersens Fond

Direktør Espen & Hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond

Frimodt-Heineke Fonden

Gangstedfonden

Hoffmann og Husmans Fond

Ingeniør N.M. Knudsens Fond

Kong Christian den Tiendes Fond

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Scandinavian Tobacco Group's Gavefond

Sonning-Fonden

Sportgoodsfonden

 

 

 

 

Dagmarteatret

Tilskuerfoyeren i Dagmarteatret. Fra Illustreret Tidende 1883.